Davidson M.P., Sofos N. J, Branen A. L.: Antimicrobials in food. CRC Taylor&Francis, Boca Raton 2005.

Vědecká publikace o chemii v jídle, přírodních konzervantech, jejich historii, výzkumech, dnešním použití, včetně budoucího vývoje v potravinářství.