MASÁŽE VE ŠKOLÁCH (MASSAGE IN SCHOOLS PROGRAMME)

MASÁŽE VE ŠKOLÁCH (MASSAGE IN SCHOOLS PROGRAMME)

MASÁŽE VE ŠKOLÁCH

Masáže ve školách (Massage in schools programme, zkráceně MISP) je mezinárodní projekt, který skrze masáže rozšiřuje pečující, láskyplný a uzdravující dotek mezi děti do mateřských a základních škol.

Společně s kolegyněmi Valpurgou Hozákovou a Danou Hegerovou jsem se na podzim 2012 stala v Anglii instruktorkou tohoto programu a od té doby se aktivně snažíme tento program ve školách rozšiřovat. A daří se nám to! Od listopadu 2013 funguje ASOCIACE MISA ČR, která zaštiťuje insturktory MISP v ČR, zajišťuje další vzdělávání a kurzy instruktorů MISP a rozšiřuje poslání programu. Více na www.misa-cz.com. Od listopadu 2014 jsme všechny tři uzavřely náročný proces a staly jsme se Trenérkami MISP, což nás opravňuje ke školení Instruktorů MISP. Tím napomůžeme snažšímu rozšiřování programu v České republice. V roce 2018 máme přes 220 proškolených instruktorů programu a na řadě českých základních a mateřských škol s programem aktivně pracují.

Proč je dotek tak důležitý? Dotek jako takový je ve skutečnosti jedním ze zapomenutých jazyků. Je nejzákladnější lidskou potřebou po celý život. Jeho nedostatek vede k citové vyprahlosti, ztrátě sebevědomí, zhoršení sociálních kontaktů a také k horšímu školnímu prospěchu. Dotyk podporuje vůli k životu. Jemné hlazení kůže aktivuje lymfatický systém, který se stará o odstraňování škodlivých látek z těla. Při hlazení a dotýkání se navíc vyplavuje celá řada hormonů, které jsou pro organismus důležité a zvyšují hladinu oxytocinu. Tento hormon může za většinu našich libých pocitů – ať už pramení ze zamilovanosti, uvolnění, masáží nebo z meditací. Doteky snižují tělesné napětí a stres, ulevují od bolesti.

Masáže na školách jsou určeny pro děti ve věkové skupině od 4 do 12 let. Masáž se provádí mezi dětmi, které pracují ve dvojicích. Děti jsou při masáži normálně oblečené. Instruktor MISP (později učitel) vede děti prostřednictvím jednotných masážních prvků (rutiny), které se používají ve všech zemích, kde MISP působí tím, že ukazuje jednotlivé tahy buď na učiteli, nebo ve vzduchu. Tahy se provádějí na zádech, ramenou, hlavě a pažích. Jakmile se děti rutinu naučí, trvá masáž přibližně 8 - 10 minut na jednom dítěti. Pak se děti vymění tak, aby si každé dítě masáž zažilo. Na začátku to může trvat trochu déle, ale jakmile se rutinu naučí, probíhá masáž poměrně snadno, tak, aby se stala součástí jejich každodenního života.

V programu MISP je důležité dodržování základního vytvořeného kurikula jako pevného základu pro to, aby byl program úspěšný. Tento pevný základ může také sloužit jako nástroj, který pomůže důvěryhodnosti a profesionalitě, aby se stal nedílnou součástí étosu programu. Kurikulum je tak jednotné pro všechny vyškolené Instruktory a Trenéry po celém světě. Program je tím velmi dobře rozpoznatelný a je tak možné sledovat jeho kvalitu a vývoj.

Existují dvě velmi důležité zásady v programu MISP, které se musí dodržet:

1. Děti musí vždy provádět masáž jen mezi sebou (tj. žádné masáže od jiných dospělých).

2. Každé dítě vybere, zda chce masáž přijmout či ne. Před zahájením rutinní masáže se dítě, které předává masáž, musí vždy zeptat o svolení druhého dítěte. Tímto způsobem se děti učí určit hranice, a to jak jejich vlastní, tak i těch ostatních.

Masáže ve školách přinášejí benefity nejen dětem, ale i učitelům a rodičům.

Benefity pro děti

·      možnost učit se a zažít říkat „ano“ a „ne“, pokud má dojít k doteku

·      pocit, že je individuálně vnímáno a uznáváno

·      vědomí vlastní přijatelnosti pro ostatní

·      relaxace, snížení stresu

·      lepší koncentrace

·      podpora a rozvoj představivosti

·      objevování rozdílů mezi lidmi

·      rozvoj většího respektu vůči svým vrstevníkům

·      silnější sebevědomí a větší sebeúcta

·      učení pohybem

Benefity pro učitele

·      harmonické prostředí ve třídě

·      inovativní způsoby podání školního vzdělávacího programu skrze dotek

·      jednodušší a jemnější zázemí ve třídě

·      aktivity bez tlaku a bez účelové orientace

·      vyšší úroveň výuky během vyučovacího dne

·      klidnější klima třídy

·      zlepšení komunikace – učitel – rodič – dítě

Benefity pro školu

·      praktický nástroj proti šikaně

·      návaznost, jak dítě postupuje rok za rokem

·      pocit jednoty v celé škole

·      děti různého věku a z různých tříd si navzájem pomáhají

·      stejná činnost se praktikuje u široké věkové škály dětí

·      více respektu ke školnímu materiálu, vybavení a budovám

·      méně násilí ve třídách a na hřišti

Oficiální studie prováděné v jednotlivých státech, kde program MISP probíhá, potvrdily, že masáž pomáhá k posílení imunitního systému, snížení míry stresu a zvýšení tvorby hormonu relaxace. Jsme si vědomi toho, že děti, které si provádějí masáž navzájem, nejsou žádní terapeuti, ale i tak se tímto jednoduchým způsobem velmi efektivně ovlivňuje tělesný a duševní systém dětí.

Zde je ofkaz na oficiální stránky MISP projektu www.massageinschools.com, který před více než 10 lety založily dvě krásné ženy Sylvie Hétu (Kanada) a Mia Elmsäter (Švédsko). V ČR tento program zaštiťuje ASOCIACE MISA ČR misa-cz.com.

Perspektivy programu MISP v ČR: V dubnu 2013 jsme v Hong Kongu prošly intenzivním úvodním kurzem Trenéra MISP a po zvládnutí dalších kroků tohoto náročného a vysoce profesionálního tréningu jsme postupně získaly Certifikát mezinárodního trenéra, díky němuž již můžeme školit v České republice, v českém jazyce naše instruktory, kteří se tak stanou odbornými pracovníky MISP a budou moci šířit tuto metodu mezi mateřské a základní školy ČR.

   My instruktorky na školení v Londýně, v popředí lektorka a spoluzakladatelka projektu        Sylvie Hétu.

Na mezinárodním školení v Hong Kongu. Vlevo mezinárodní trenéři programu (Rod Davies, Pauline Vallace), vpravo my tři se zakladatelkami programu Sylvie Hétu a Miou Elmsater.

Jmenný seznam INSTRUKTORŮ MISP je k dispozici na stránkách misa-cz.com. V České republice postupně probíhají instruktorské kurzy – více aktuálních informací najdete na stránkách asociace misa-cz.com.

Chcete nás podpořit? V současné době se snažíme získat finanční podporu, která nám umožní otevřít prostor i pro práci s dětmi v malých městech a vesnicích a také v zařízeních, které nemají možnost financování aktivit nad rámec jejich vzdělávacího programu. Pro naše aktivity by se tak otevřela nová příležitost předávat stále většímu počtu dětí tuto úžasnou zkušenost, která v nich tak jednoduchou metodou dokáže prohlubovat lásku nejen k sobě sama, ale také k životu jako takovému ve všech jeho formách. Pokud vás tento program zaujal a chcete nás finančně v této aktivitě podpořit, či ho implementovat do své školy, neváhejte a kontaktujte nás, darovací formulář najdete na stránkách www.misa-cz.com Děkujeme!

Jsme si naprosto vědomé hodnotami, které jsme schopny naším programem předat dál a také pozitivním dopadem na lidskou společnost, protože v dětech je základ naší budoucnosti. Pokud budeme schopni vytvořit tento základ pevný, sklidíme ovoce ve šťastných, sebevědomých a harmonii podporujících jedincích. 

 

Podívejte se, co o doteku a masážích řekli děti se kterými pracujeme (moderuje Dana Hegerová)  - viz videa.