MUDr. Jonáš J.: Odolnost vůči nemocem. REMAT, Praha 1997.

 V Českých zemích je postoj k přírodní medicíně velmi zaujatý a odtažitý. Metody přírodní medicíny lékaři často neuznávají, aniž by věděli, co odmítají. Neznají většinou ani základy používaných metod, jejich výklad a teoretické odůvodnění. Nesvobodný způsob myšlení, ve kterém byli vychováváni, se projevuje na jejich životních postojích a k likvidaci toho, s čím nesouhlasí, používají stejných myšlenkových postupů, které byly dříve na používány na nich. MUDr. Jonáš se v této knize věnuje problematice poruch imunity a obranyschopnosti, projevů, kterých za poslední desetiletí v rozvinutých zemích přibývá a moderní medicína se s nimi neumí vypořádat. Přírodní medicína je v těchto problémech poruch imunity a prevence mnohem efektivnější, levnější a pacientovi mnohem příjemnější, jen málo rozšířená do všeobecného povědomí našich lékařů.