ZDRAVÁ VÝŽIVA A ŠKOLA

ZDRAVÁ VÝŽIVA A ŠKOLA

V roce 2013 a 2014 jsem realizovala a lektorovala projekt Zdravá výživa a škola (reg.č. CZ.1.07/1.3.52/02.0026), který byl zaměřen na vzdělávání učitelů, učitelek, kuchařek a hospodářek základních a mateřských škol v oblasti zdravé výživy dětí a žáků. Cílem vytvořených vzdělávacích programů bylo nejenom zvýšení jejich odborných vědomostí, ale zejména zasazení těchto vědomostí v praxi - formou praktických kurzů vaření.

Projekt byl dle referencí účastnic velmi úspěšný. Účastníci našich kurzů byli velmi rádi, že tento projekt vznikl a mohl tak vnést nové informace mezi kuchaře a kuchařky školních jídelen, protože na ně se mnohdy zapomíná a přitom oni stojí u samého zdroje a hrnce onoho velmi diskutovaného zdravého stravování. Pro další možnosti působení v této oblasti jsou vytvořené metodiky, postupy, skripta, manuály pro práci s dětma a teoretická i praktická školení pro pedagogické pracovníky a kuchaře a kuchařky školních jídelen.

O co v projektu Zdravá výživa a škola šlo:

Ve spolupráci s odborníky v oboru připravit 3 vzdělávací programy:

1)    vzdělávací program pro nepedagogické pracovníky mateřských a základních škol – program bude zahrnovat 3 na sebe navazující teoretické semináře (po 4 hod) a 3 praktické semináře ve školní kuchyni (po 6 hod). Hospodářky a kuchařky zajišťující stravování ve školních jídelnách tak získají možnost si prakticky rozšířit kompetence v oblasti úpravy jídel a nových způsobech vaření, včetně teoretických znalostí o složení a funkčnosti jednotlivých potravin, o různorodosti výživových směrů a zdravotních omezení a zároveň se naučí tyto principy prakticky zavádět do jídelen.

2)    vzdělávací program pro učitele a učitelky mateřských a základních škol – program bude zahrnovat 3 na sebe navazující teoretické semináře (po 6 hod). Pedagogům projekt pomůže osvojit si znalosti o fungování lidského těla a vlivu zdravé výživy na jeho zdraví a získat pohled na školní stravování očima jak moderní, tak alternativní medicíny a zároveň si osvojit metody a formy výuky této problematiky v jednotlivých předmětech.

3)    vzdělávací program pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, kteří se z časových a organizačních důvodů nemůžou přihlásit na na sebe navazující semináře, připravujeme jednodenní odborný seminář (6 hod) do nějž budou včleněna nejdůležitější probíraná témata, vyučovaná v rámci výše uvedených seminářů. Cílem odborného semináře zprostředkovat informace a umožnit se vzdělávat v oblasti zdravé výživy co nejširší cílové skupině.

Dalším cílem projektu je, jako součást vzdělávacích programů, vytvořit metodické a didaktické materiály pro danou skupinu a dané téma včetně kompletních skript, které obsáhnou veškerou probíranou tematiku v rámci vzdělávacích programů a usnadní účastníkům vzdělávacích programů orientaci v problematice. Součástí skript bude, na základě zpětného vyhodnocování efektivity vzdělávacích programů, závěrečné evaluace výstupů projektu a spolupráce s odborníky v oboru, vytvořen návrh změny doporučených dávek živin ve školním stravování, který vyplývá z vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, o jejichž správnosti se již léta vedou diskuze v řadách předních odborníků. 

Semináře jsou určeny pro pedagogické a nepedagogické pracovníky z Libereckého kraje. Účast na seminářích je bezplatná.

Účastníci seminářů zároveň obdrží zdarma níže zmiňované studijní materiály shrnující všechna probíraná témata.

Předběžnou náplň seminářů naleznete v prokliku jednotlivých vzdělávacích programů (viz výše).

Pokud vás projekt zaujal a chcete se zúčastnit plánovaných seminářů, hlaste se prosím emailem na mojí adresu: katerina.halamova@cvlk.cz. Do emailu uveďte prosím o jaký vzdělávací program máte zájem, své jméno, školské zařízení a telefon.

Semináře budeme realizovat v období květen 2013 – prosinec 2014 po vzájemné domluvě s přihlášenými zájemci. Semináře budou probíhat vždy alespoň ve dvou opakováních (pravděpodobně v dopoledních a odpoledních hodinách, v prac. dnech i o víkendech, aby se i ti časově a organizačně vytížení zájemci měli šanci seminářů účastnit). V současné době připravujeme kurzy pro pedagogy, cyklus seminářů pro kuchařky a kuchaře již proběhl, od účastnic máme řadu pozitivních referencí viz slova jedné z účastnic:

Chtěla bych říci, že jsem moc ráda, že tento projekt vznikl. Od té doby jsme hodně změnili jídelníček ve školní jídelně. Nad každým jídlem přemýšlíme, jak ho vylepšit. Aby bylo zdravější, pestřejší. A také se nám dostává pochval. Dáváme hodně zeleniny, ovoce, kuskus, bulgur, jáhly, pohanka, každý týden jak v polévkách, tak jako hlavní jídlo. 
A Vaše přednášky jsou zajímavé, jen škoda, že takové projekty nejsou častěji, pravidelně. Určitě by byly přínosnější, než nějaké krajské konference. Tak ještě jednou moc děkuji a přeji krásný zbytek dne a budu se těšit na další setkání s Vámi. 
 
Nositelem projektu bylo Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace, Masarykova 542/18, 460 01  Liberec I - Staré Město www.cvlk.cz. Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.  Doba trvání projektu: od 1. ledna 2013 do 31. 12. 2014. 

Na fotografie, příjemnou atmosféru a společné vaření z praktických kurzů se můžete podívat na zivost.rajce.idnes.cz.